Het meest efficiënte volgnummersysteem op dit moment. De gehele (recept)gang is nauwgezet te volgen voor zowel de wachter als de gebruiker van het systeem. De wachter ziet op het scherm hoe ver zijn zorgvraag is. In Qfficiency is het mogelijk om gebruikers middels 2 signaleringsfuncties op de hoogte te houden van de drukte aan de balie. Ieder recept is nauwgezet te volgen van het moment van het printen van het wachtnummer tot de aflevering aan de balie. Door de verschillende rapportage mogelijkheden zijn de kritische tijden in het werkproces meetbaar en direct inzichtelijk. In Qfficiency is het mogelijk om de wachtkeuze menu zelf samen te stellen. Ideaal is om per wachtkeuze de maximale tijden en waarschuwingssignalen in te stellen. Met Qfficiency maakt u uw receptgang transparant voor en achter de balie.

Kunt u niet wachten om bovenstaande in uw organisatie te implementeren en de efficiëntie te verhogen? Neem dan contact met ons op en bespreek de mogelijkheden.