Iedere apotheek die zich wilt profileren met een eigen thuistoedienservice van medicijnen loopt tegen organisatorische problemen aan1. Waar de zorg ophield na de verstrekking van medicatie is het voor vooruitstrevende apotheken ook de uitdaging de daadwerkelijke toediening van het medicijn te organiseren. PrikService stelt apotheken in staat om heel makkelijk de thuistoediening te organiseren. M.b.v een aanbiedsysteem wordt de bevoegde verpleegkundige op de hoogte gebracht van een nieuwe opdracht. De apotheek monitort met PrikService de status van de thuistoediening. Gebruikers kunnen onderling met elkaar communiceren en bijwerkingen aan bevoegde instanties melden. Alle toedienmomenten zijn te allen tijde traceerbaar. Communicatie met zorgverleners die bepalend zijn voor de toediening is een fluitje van een cent. Met PrikService zet de huidige apotheek een stap vooruit in de farmaceutische zorg.
Ben je geprikkeld door bovenstaande en zou je PrikService een tijdje willen uitproberen? Neem dan contact met ons op.

1http://www.nvpf.nl/de-kracht-van-de-poliklinische-apotheek-in-en-buiten-het-ziekenhuis/31-03-2015/