De receptgang is het belangrijkste proces in de apotheek. De activiteiten van de apotheek, medicatiebewaking en verstrekking van geneesmiddelen in de juiste samenstelling aan de juiste patiënt zijn de kernwaarden van de farmaceutische zorg. Met PharmaShare wordt de receptgang en de in-procescontroles digitaal opgeslagen. PharmaShare is gebaseerd op de digitale fototechniek. Bij het gebruik van PharmaShare wordt het recept en geneesmiddel en alle bijbehorende gegevens (van belang bij een optimale farmaceutische zorg) gefotografeerd. Met PharmaShare ontstaat één digitaal archief voor alle gegevens die de apotheek bereiken. Deze gegevens kunnen vanaf iedere werkplek direct worden geraadpleegd. Zo kan altijd achteraf exact gezien worden wat de patiënt heeft gehad. In de praktijk levert PharmaShare een belangrijke bijdrage aan het succes van een goed georganiseerde apotheek.

Medicatiebewaking
In de klassieke nakijkmogelijkheid worden recepten bijna 100% achteraf nagekeken, nadat de patiënt het geneesmiddel heeft gekregen. De volgorde van nakijken hangt af van het moment van verstrekking aan de patiënt. Met PharmaShare is het mogelijk om live na te kijken. D.w.z. dat gedurende de receptgang in de apotheek alle recepten nagekeken worden. Het nakijken gebeurt o.b.v. prioriteiten (1. Risicomedicatie 2. Kritisch 3. Opiaten 4. Afgehaald 5. Bezorgd en 6. Overige). D.w.z. dat risicomedicatie altijd als eerst wordt nagekeken, ongeacht tijdstip van invoer in PharmaShare. De apotheker ziet in een oog opslag alle benodigde informatie om een optimale medicatiebewaking uit te voeren in 1 beeld (interacties, barcode eindcontrole recept, geneesmiddel, benodigde schriftelijke informatie, medicatieoverdracht, medicatieverificatie etc).
In een reguliere apotheek arriveren +/-80% van de recepten voordat de patiënt in de apotheek is. Dat betekent dus dat 80% van de recepten vóóraf kunnen worden nagekeken versus 100% achteraf. Dit is een enorme kwaliteitsverbetering. Tevens is het mogelijk tijdens het nakijken de recepten te labelen, waardoor statistiek toegepast kan worden op bijv. foutenanalyse, klachten etc. Met behulp van een interventietool kan iedere apotheek zijn interventies op het recept en de prioriteit hiervan op de gezondheidswinst/schade meetbaar maken. Zo kan de apotheek zijn toegevoegde waarde in de gezondheidszorg aantonen. Dit is een winst voor patiënt, apotheek en zorgverzekeraar.

Apotheekmanagement
Met PharmaShare is het mogelijk om de apotheek beter te managen. Het is mogelijk om op receptniveau de assistenten aan te sturen en fouten of verbetermogelijkheden inzichtelijk te maken. Assistenten zijn heel makkelijk m.b.v. een takenlijst op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen in de apotheek maar ook in detail (patiënt/receptniveau). Alle acties worden gelogd en deze vormen een basis voor een actueel en inzichtelijk agenda voor het functioneringsgesprek.

Bibliotheek
In PharmaShare kan een eigen bibliotheek aangemaakt worden, die op gebruikersniveau aan te passen is. Zo ziet de gebruiker alleen waar hij recht op heeft. M.b.v. een vervaldatumsysteem wordt de kwaliteitsmedewerker altijd op de hoogte gehouden welk document wanneer vervalt. De combinatie van deze functionaliteit met de apotheekmanagementtool biedt een uitstekende mogelijkheid om bij te houden in hoeverre gebruikers op de hoogte zijn van de nieuwste procedures etc.

E-mail functionaliteit
Iedere gebruiker van PharmaShare heeft een emailaccount in PharmaShare. Met behulp van email kunnen controlerende instanties, zorgverleners en patiënten op de hoogte worden gebracht van hetgeen daadwerkelijk is afgeleverd aan de patiënt. Bovendien is het ook mogelijk om bij afwezigheid van de apotheker, PharmaShare na archivering van risicomedicatie de apotheker middels automatische email op de hoogte te houden van de receptgang in de apotheek.

Opiaten
In PharmaShare is het mogelijk om je hele opiumadministratie juist te organiseren. Aangezien iedere verstrekking in detail wordt gearchiveerd, is het heel makkelijk om na te gaan welk/hoeveel opiaat de apotheek heeft ontvangen en afgeleverd op patiënt en voorschrijverniveau. Bovendien wordt iedere opiaatverstrekking gelabeld met de betreffende opiaatnaam. Hierdoor is het heel eenvoudig de opiaatverstrekkingen en voorraadboekingen in kaart te brengen. Vergeleken met de klassieke methode, levert dit een enorme tijdwinst op!

Naast bovenstaande functionaliteiten biedt PharmaShare nog meer voordelen:

  • AGENDA (INDIVIDUEEL EN VOOR HET GEHELE TEAM)
  • TRACK AND TRACE IN DE APOTHEEK; WAAR LIGT HET RECEPT EN/OF GENEESMIDDEL IN DE RECEPTGANG
  • ZOEKFUNCTIONALITEIT VAN HET ARCHIEF MET VERSCHILLENDE ZOEKCRITERIA
  • COMMUNICATIEPLATFORM TUSSEN GEBRUIKERS
  • METEN PRODUCTIVITEIT; MOGELIJKHEID OM PER GEBRUIKER DE PRODUCTIVITEIT ZOWEL KWANTITATIEF (AANTAL KLAARGEMAAKTE RECEPTEN) ALS KWALITATIEF (ZORGINHOUDELIJKE ACTIES)
  • OPSCHOONMOGELIJKHEID VAN NIET AFGEHAALDE GENEESMIDDELEN BINNEN ENKELE MINUTEN
  • ZORGACTIES AANMAKEN VOOR DE GEBRUIKERS
  • NOG VEEL MEER…..

PharmaShare verdient een centrale plek in de apotheek.

Deel je bovenstaande noviteiten als behoefte in de apotheek? Het is mogelijk om PharmaShare in de apotheek te gebruiken zonder bijkomende verplichtingen.

Neem dan contact met ons op en we bespreken de mogelijkheden.