Het delen van informatie is tegenwoordig even belangrijk als het hebben van informatie. In de zorg is het onontbeerlijk om het gehele plaatje in kaart te hebben. Patiëntgedrag is diffuus en vraagt om een grotere organisatiemanagement van de zorgverlener. De zorgverlener is er bij gebaat dat zijn zorgacties nauwlettend zijn gedocumenteerd en gearchiveerd. MedicalShare biedt u een oplossing om allerlei zorgacties, die u de patiënt levert op een eenvoudige wijze te archiveren, documenteren en te delen met anderen. Voorbeelden van dergelijke zorgacties zijn het documenteren van zorghandelingen, zoals het houden van Eerste/Tweede Uitgifte gesprekken in de apotheek; Doorgeven van medicatieverstrekkingen aan de Trombosedienst; Toestemmingsformulieren Opt-In archiveren en delen; Delen van ontslaggesprekken met de bronapotheek en/of huisarts en nog veel meer..

Met MedicalShare legt u uw kwaliteiten vast en deelt u uw zorg met andere zorgverleners. Hierdoor blijft u transparant voor iedereen.