Het toedienen van medicijnen is een zorgvuldige handeling. Ondanks hoge eisen die u aan deze handeling stelt, worden er veel medicatiefouten gemaakt1. MedControl stelt u in staat om de toediening vast te leggen. Gebruikers kunnen m.b.v. de MedControl App op de smartphone de toediening verifiëren alvorens deze toe te dienen. Alle stappen worden gelogd en zijn te allen tijde traceerbaar. Door deze unieke verificatiesysteem bent u in staat om een onafhankelijke controle van de toediening te realiseren en dit vast te leggen. MedControl stelt u in staat de medicatietoediening op afstand te controleren. MedControl is een ideale oplossing voor het registreren van toediening van medicijnen voor zorgverleners zoals de Thuiszorg en zorginstellingen.

Wil je deze belangrijke schakel in de gezondheidszorg in controle houden? Het is mogelijk om MedControl een periode te gebruiken zonder bijkomende verplichtingen. Neem dan contact met ons op en we bespreken de mogelijkheden.

1http://www.igz.nl/Images/2010-09%20Rapport%20%20Medicatieveiligheid%20voor%20kwetsbare%20groepen.website_tcm294-287274.pdf