PHARMATIQUE

DIGITALE TRANSFORMATIE IN DE ZORG SECTOR

INNOVATIE

Innovatieve software oplossingen voor de apotheek en thuiszorgorganisaties

De receptgang is het belangrijkste proces in de apotheek.

De activiteiten van de apotheek, medicatiebewaking en verstrekking van geneesmiddelen in de juiste samenstelling aan de juiste patiënt zijn de kernwaarden van de farmaceutische zorg. Met PharmaShare wordt de receptgang en de in-procescontroles digitaal opgeslagen. PharmaShare is gebaseerd op de digitale fototechniek. Bij het gebruik van PharmaShare wordt het recept en geneesmiddel en alle bijbehorende gegevens (van belang bij een optimale farmaceutische zorg) gefotografeerd. Met PharmaShare ontstaat één digitaal archief voor alle gegevens die de apotheek bereiken. Deze gegevens kunnen vanaf iedere werkplek direct worden geraadpleegd. Zo kan altijd achteraf exact gezien worden wat de patiënt heeft gehad. In de praktijk levert PharmaShare een belangrijke bijdrage aan het succes van een goed georganiseerde apotheek.

Het meest efficiënte volgnummersysteem op dit moment.

De gehele (recep)gang is nauwgezet te volgen voor zowel de wachter als de gebruiker van het systeem. De wachter ziet op het scherm hoe ver zijn zorgvraag is. In Qfficiency is het mogelijk om gebruikers middels 2 signaleringsfuncties op de hoogte te houden van de drukte aan de balie. Ieder recept is nauwgezet te volgen van het moment van het printen van het wachtnummer tot de aflevering aan de balie. Door de verschillende rapportage mogelijkheden zijn de kritische tijden in het werkproces meetbaar en direct inzichtelijk. In Qfficiency is het mogelijk om de wachtkeuze menu zelf samen te stellen. Ideaal is om per wachtkeuze de maximale tijden en waarschuwingssignalen in te stellen. Met Qfficiency maakt u uw receptgang transparant voor en achter de balie.

Kunt u niet wachten om bovenstaande in uw organisatie te implementeren en de efficiëntie te verhogen? Neem dan contact met ons op en bespreek de mogelijkheden.

Iedere apotheek die zich wilt profileren met een eigen thuistoedienservice van medicijnen loopt tegen organisatorische problemen aan1.

Waar de zorg ophield na de verstrekking van medicatie is het voor vooruitstrevende apotheken ook de uitdaging de daadwerkelijke toediening van het medicijn te organiseren. PrikService stelt apotheken in staat om heel makkelijk de thuistoediening te organiseren. M.b.v een aanbiedsysteem wordt de bevoegde verpleegkundige op de hoogte gebracht van een nieuwe opdracht. De apotheek monitort met PrikService de status van de thuistoediening. Gebruikers kunnen onderling met elkaar communiceren en bijwerkingen aan bevoegde instanties melden. Alle toedienmomenten zijn te allen tijde traceerbaar. Communicatie met zorgverleners die bepalend zijn voor de toediening is een fluitje van een cent. Met PrikService zet de huidige apotheek een stap vooruit in de farmaceutische zorg.
Ben je geprikkeld door bovenstaande en zou je PrikService een tijdje willen uitproberen? Neem dan contact met ons op.

1http://www.nvpf.nl/de-kracht-van-de-poliklinische-apotheek-in-en-buiten-het-ziekenhuis/31-03-2015/

Het toedienen van medicijnen is een zorgvuldige handeling.

Ondanks hoge eisen die u aan deze handeling stelt, worden er veel medicatiefouten gemaakt1. MedControl stelt u in staat om de toediening vast te leggen. Gebruikers kunnen m.b.v. de MedControl App op de smartphone de toediening verifiëren alvorens deze toe te dienen. Alle stappen worden gelogd en zijn te allen tijde traceerbaar.

1http://www.igz.nl/Images/2010-09%20Rapport%20%20Medicatieveiligheid%20voor%20kwetsbare%20groepen.website_tcm294-287274.pdf

Het delen van informatie is tegenwoordig even belangrijk als het hebben van informatie.

In de zorg is het onontbeerlijk om het gehele plaatje in kaart te hebben. Patiëntgedrag is diffuus en vraagt om een grotere organisatiemanagement van de zorgverlener. De zorgverlener is er bij gebaat dat zijn zorgacties nauwlettend zijn gedocumenteerd en gearchiveerd. MedicalShare biedt u een oplossing om allerlei zorgacties, die u de patiënt levert op een eenvoudige wijze te archiveren, documenteren en te delen met anderen.

Efficientie

Met onze software producten zult u tijd besparen door optimalisatie in uw processen

Veiligheid

U heeft altijd en overal veilig toegang tot uw data

Rapportages

Met onze Management Informatie Rapporten heeft u meer transparantie en inzicht in wachttijden, recepten gang en interventies

Meer dan 100 gebruikers en hoge adoptie snelheid

Onze producten zijn met zorg voor de zorg ontwikkeld. Van inzicht in de wachtrij tot patiënttevredenheid; alles wordt bij ons gemeten. Onze applicaties hebben een moderne, overzichtelijke en intuïtieve opzet.

Wat onze klanten zeggen

Dankzij PharmaShare heb ik allergie aanvallen door medicijnen voorkomen bij 50 patienten.

Eindelijk een innovatieve product die mij heel veel tijd en energie heeft bespaard. Mijn patienten krijgen meer aandacht en de juiste zorg door PrikService!